نمایشگاه ها

برای ما داشتن ارتباطی نزدیک و فعال با مشتریانمان اهمیت بالایی دارد. ما سالانه در نمایشگاههای بین المللی شرکت می کنیم تا مشتریانمان را از آخرین اخبار و استانداردها و تازه های تکنولوژی جوشکاری و برشکاری مطلع سازیم.

در اینجا می توانید به تمامی اطلاعات مربوط به نمایشگاه های گذشته و آینده دسترسی داشته باشید:

 

 

لینکهای مربوطه تاریخ عنوان نمایشگاه
Sanaati-Sazi2-1390-(only-farsi) 4مرداد-7مرداد 1390 صنعت ساختمان نمایشگاه بین المللی تهران
Sanaati-Sazi-1390-(only-farsi) 1 آذر-4 آذر 1390 صنعتی سازی ساختمان مصلی بزرگ امام (ره)
Sanaati-Sazi-1391-(only-farsi) 25 شهریور-28 شهریور 1391 صنعت ساختمان نمایشگاه بین المللی تهران
Sanaati-Sazi2-1391-(only-farsi) 14 آذر-17 آذر 1391 صنعتی سازی ساختمان مصلی بزرگ امام (ره)
  12 تیر-15 تیر 1392 صنعت ساختمان نمایشگاه بین المللی تهران

مشتریان

 • Almas Taban Kish
 • Arsh Chakad
 • Arsheh Gostar Batis
 • Atlas
 • Bam Gostar Diba
 • Borna Ista
 • Dejar
 • Divan Mohasebat
 • Hadish Beton
 • Masiha
 • Padideh
 • Payband
 • Radin
 • Sabat Sazeh
 • Sazeh Paydar
 • Set
 • Sun Deck
 • Tirnaveh
 • Rahkam sazeh arsh

پروژه ها

همکاران

 • Gerima
 • Gullco
 • Soyer

CopyRight 2014 | کلیه حقوق محفوظ است

طراحی وب سایت ، پشتیبانی وب