تجهیزات قوس الکتریکی

 


در این لینک شما میتوانید به تمامی‌دستگاه‌ها و تجهیزات قوس الکتریکی ما دسترسی‌ داشته باشید  

 

 

BMK-12W                                      PH-2L
BMK-16i   PH-4L
  PH-6A   PK-3A | PH-3A
PH-6A SRM   PH-3N
PK-0K   PH-3N SRM
PK-3 | PK-3i      PH-5L

 

 

 

مشتریان

 • Almas Taban Kish
 • Arsh Chakad
 • Arsheh Gostar Batis
 • Atlas
 • Bam Gostar Diba
 • Borna Ista
 • Dejar
 • Divan Mohasebat
 • Hadish Beton
 • Masiha
 • Padideh
 • Payband
 • Radin
 • Sabat Sazeh
 • Sazeh Paydar
 • Set
 • Sun Deck
 • Tirnaveh
 • Rahkam sazeh arsh

پروژه ها

همکاران

 • Gerima
 • Gullco
 • Soyer

CopyRight 2014 | کلیه حقوق محفوظ است

طراحی وب سایت ، پشتیبانی وب